Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14), Skupština Udruge veterana 4. gardijske brigade na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donijela je
S T A T U T
UDRUGE VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE